Bitirme Ödevi

Lisans eğitimi çerçevesinde bitirme ödevini almaya hak kazanmış öğrencilerimiz, aşağıda pdf formatında verilmiş olan bilgi dökümanını okuyarak, bitirme ödevlerini alma, hazırlama, teslimi,  yazım kuralları, sunumu ve değerlendirilmesi konularında genel bilgi sahibi olabilirler.

Bitirme ödevi, bu dökümanda belirtilen yazım kurallarına göre hazırlanmak zorundadır.

bitirme-odevi-on-rapor-kapak_20171
bitirme-odevi-on-rapor-kapak_eng_20172
on-kayıt-ve-tercih-formu_20173
Danıisman-imza-formu_yeni__________20174
Form-1_on-kayıt-ve-tercih-formu_2018_GUZ1
Öğretim Üyelerimiz ve Çalışma Konuları
Form 2 - Bitirme Ödevi Danışman Kabul Formu