Ar. Gör. Dr. Nalan Erdöl Aydın

Ar. Gör. Dr. Nalan Erdöl Aydın

İletişim Bilgileri
Telefon:+90 212 285 63 69 Fax:+90 212 285 29 25
Eposta:erdol@itu.edu.tr Ofis:B403
Web Sayfası:
Adres:İTÜ Kimya Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü 34469, Maslak / İstanbul.

Eğitim Bilgileri Verdiği Dersler
Doktora:İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Uygulamalar : Kütle Aktarımı, Akışkanlar Mekaniği, Isı Aktarımına Giriş, Chemical Reaction Engineering I-II, Heat Transfer, Kimya Müh. Lab.I-II, Chemical Engineering Design II, Chemical Engineering Design II, Taşınım Olayları Endüstriyel Kimya Lab.
Yüksek Lisans:İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü
Lisans:İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü
Uzmanlık Alanları
Hava Kirliliği, Atık sulardan ağır metal ve bor giderimi, Bor mineralinden hydroxiapatit üretimi
Bilimsel ve Mesleki Üyelikler
Görevler, Ödüller ve Burslar
DAAD bursu ile „International Seminar for Research and Teaching in Chemical Engineering and Physical Chemistry “ programıyla, Almanya- Karlsruhe Üniversitesi-Engler- Bunte enstitüsünde çalışma
Başlıca Yayınları
1)Erdöl Aydın, N., Nasün Saygılı G., Removal of Iron Ions From Wastewaters Using Turkish Natural Zeolite ,1st International Conference , WASTES: Solutions, Treatments and Opportunities, September 12th – 14th 2011, Guimaraes, Portugal.
2)Başargan, T., Erdöl-Aydın, N., Nasün-Saygılı, G., In situ Biomimetic Syntesis to Produce Hydroxiapatite-Polyvinyl Alcohol (HAp/PVA) Biocomposites : Precipitation and Spray Drying Methods, 17th Internationl Drying Symposium, 3-6 October 2010, Magdeburg, Germany.
3)Erdöl Aydın, N., Nasün Saygılı G., “Column Experiments to Remove Copper From Waste Waters Using Natural Zeolite”, Int. J. Environment and Waste Management, Vol. 3, Nos. 3 / 4, 2009.
4)Erdöl-Aydın, N., Nasün-Saygılı, G.,“Modelling of Trona Based Spray Dry Scrubbing of SO2”, Chemical Engineering Journal, V.126 (1), p.45-50, February, 2007.
5)Erdöl, N., Çallı,L., Okutan, H., Arısoy, A., Ekinci, E., “Effect of Coal Moisture on Particulate in a Fixed Bed Combustion Appliance”, Fuel Processing Technology, 58, p.109-117, 1999.