Seçmeli Dersler

 Yarıyıl


Ders Grubu

 

Ders Kodu

 

Ders Adı

3 Sınırlı Seçimli I (TM) STA 204 Statik Mukavemet
ELK 221 Elektrik ve Elektroniğin
Temelleri

3. ve 4.

Sınırlı Seçimli
II ve III (TB)

KIM 207 İnorganik Kimya
KIM 208 İleri Organik
Kimya
BIO 215 Biyokimya
KIM 427 Seramik Kimyası
KIM 313E Structural
Organic Chemistry
MAT 261 Lineer Cebir
MAT 301 Kısmi
Diferansiyel Denklemler
BIO 214 Mikrobiyoloji
BIO 224 Moleküler
Biyoloji
KIM 318 Kolloid
Kimyası
7 Seçime Bağlı Ders I (MT) KMM 413 Biyokatalizörler ve Karakterizasyonları
KMM 429 Kimya End. Korozyon & Malz. Seçimi.
KMM 453 CAD/CAM
KMM 465 Çevre Kimyası ve Teknolojisi
KMM 477 Endüstriyel Su Hazırlama Yöntemleri
KMM 485 Polimer Kimyası ve Teknolojisi
8 Seçime Bağlı Ders II (MT) KMM 424 Biyoteknolojik Uygulamalar
KMM 448 Yakıt Kimyası
ve Teknolojisi
KMM 458 Ölçme ve Kontrol Cihazları
KMM 466 Bor Teknolojisi
KMM 468 Endüstride Enerji Tasarrufu
KMM 474 Yağ Teknolojisi